Tag - Trygd

Trygdeoppgjøret 2021

Avviket mellom anslått og faktisk lønnsvekst var for 2020 på hele 1,4%. Uenighet om beregninger knyttet til kompensasjonen for 2020 mellom Regjeringen og flere av organisasjonene, deriblant SAFO, gjorde at SAFO sammen med Pensjonistforbundet leverte en uenighetsprotokoll. Regjeringens beregningsmetode slår negativt ut for beregningen av alderspensjon til utbetaling, men […]