Tag - Arendalsuka

Det koster å ha funksjonsnedsettelse

Er det greit at funksjonshemmede selv må betale store summer for å kunne ivareta basale behov knyttet til helse? Er kompensasjonsordningene for dårlige?

NHF har publisert rapporten “Hva koster det å være funksjonshemmet?” Rapport beskriver konkret hvilke konsekvenser flere politiske endringer har hatt for funksjonshemmedes økonomi.

-Der tidligere rapporter ofte har sett på inntektssiden, […]