Søk

Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar. Proposisjon 65 S(2010-2011)

SAFO var på høring i kommunal og forvaltningskommiteen tirsdag 15. februar. For SAFO er det viktig at mennesker med funksjonsnedsettelse får bo i den ordinære boligmassen og at departementet sikrer normalisering og integrering. Investeringstilskuddet, er knyttet til behovet for tjenester og ikke til alder. Norge har, med gode begrunnelser, gått vekk i fra institusjonene som permanente boformer. SAFO er kjent med flere eksempler på kommunale institusjonslignende bokomplekser som er subsidiert med investeringstilskuddet.
ARKIV
SISTE INNLEGG