Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar. Proposisjon 65 S(2010-2011)