Stortingsflertallet varsler rettighetsfesting av bpa

Stortingsflertallet varsler rettighetsfesting av bpa