Statsped som inkluderingsagent

Statsped som inkluderingsagent

Link til Stortingsmeldingen kapittel 6

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at det i meldingen er påpekt at det er et mål å ha en inkluderende skole, og at Statped har en viktig rolle i å få til dette. Da er det avgjørende at Statped har god kompetanse på inkluderende metodikk, slik at de kan gi veiledning og råd til skoler som trenger det for å kunne gi elever undervisning på nærskolen og i fellesskap med sine jevnaldrende.