Statsbudsjettet: Omtrent som i fjor og året før det

Statsbudsjettet: Omtrent som i fjor og året før det