Spørreskjema om praktiseringen av ny vergemålslov.

Spørreskjema om praktiseringen av ny vergemålslov.

Ombudet arbeider med en supplerende rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komiteen). I den forbindelse har ombudet utarbeidet et spørreskjema til de som er verger, har verge og de som kjenner noen som har verge.
 
Formålet med spørreskjemaet er å innhente erfaringer om praktiseringen av ny vergemålslov. Innspillene fra spørreskjemaet vil brukes som erfaringsgrunnlag i ombudets rapport til CRPD-komiteen.

Spørreskjema