Skyldes funksjonshemming kroppen eller samfunnet?

Skyldes funksjonshemming kroppen eller samfunnet?