Søk

Skolepolitikk uten innhold

Lite av innholdet i stortingsmelding 20 – «På rett vei» kan kritiseres. Stortingsmeldingen overser utfordringene i skolepolitikken, men er et godt bidrag til skolepolitiske festtaler.
ARKIV
SISTE INNLEGG