Søk

SAFO på Arendalsuka

Vi byr opp politikere til dans med representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. Vi ser at elever med funksjonsnedsettelser ekskluderes og stenges ute fra de ordinære klassefellesskapene. Egne skoler, egne rom og/eller egne bygg er status for 30% av funksjonshemmede elever i barneskolen, 50% i ungdomsskolen og 70% i videregående skole. Ekskludering og segregering i skolen fører til ekskludering i ordinært samfunnsliv. Utfordringer er til tider mangel på vilje til å inkludere, men også mangel på bevissthet og manglende tilrettelegging i ordinær undervisning og i friminuttene.

Opptak av SAFOs debatt om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – VERKTØY FOR LIKESTILLING OG INKLUDERING I SKOLEN

Humana Assistanse sitt arrangement. Styremedlem i SAFO, Tove Linnea Brandvik deltok. PRESENTASJON AV ÅRETS BPA-BAROMETER.

Virke sin debatt om BPA. Styremedlem Tove Linnea Brandvik deltok. UTFORDRINGER OG LØSNINGER FOR FREMTIDENS BPA.

Opptak fra Stiftelsen SOR sitt arrangement. Leder i SAFO Tom Tvedt deltok. RETTEN TIL Å VELGE HVOR EN VIL BO – IKKE FOR UTVIKLINGSHEMMEDE?

MIO sin debatt om BPA. Styremedlem i SAFO, Tove Linnea Brandvik deltok. FUNKSJONSHEMMEDE I NORGE: BPA OG DET STORE POSTNUMMERLOTTERIET.

Opptak fra Stiftelsen SOR sitt arrangement. Leder i SAFO, Tom Tvedt deltok. VOKSENVERN. VIRKEMIDLER FOR VERN AV RISIKOUTSATTE VOKSNE

Opptak av JAG assistanse sitt arrangement. Daglig leder i SAFO, Janne Skei ledet debatten og styremedlem Hedvig Ekberg deltok. BPA – OGSÅ MED BRUK AV TVANG OG MAKT!

Foto: Monica Hellem
Statsministeren.
Tove Linnea Brandvik og Statsminister Jonas Gahr Støre..

NFUs telt
NFUs telt

 

Sandra Borhaug (til høyre) leder SAFOs prosjekt om inkluderende skole.
Debatt om BPA, også med bruk av makt og tvang.
Hyggelig inne når det regner ute.
Debatt
Inne i NFU-teltet
ARKIV
SISTE INNLEGG