Søk

SAFO konferansen 2011

I år var det forslag til ny kommunal helse og omsorgslov og Samhandlingsreformen som var tema på konferansen som fant sted på Scandic Gardermoen Airport hotel. Representanter fra SAFOs hovedstyre og fra SAFOs regioner var tilstede på konferansen. Foredragsholdere var representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, KS og Statens helsetilsyn. Representanter fra politiske partier og KS deltok i paneldebatt.
ARKIV
SISTE INNLEGG