Søk

SAFO i møte med Kommunal- og Regionaldepartementet angående IA avtalen.

IA-avtalen delmål 2 var tema da Eilin Reinaas, forbundsleder i NHF, representerte SAFO i et møte med Kommunal- og Regionaldepartementet. Hennes hovedpoeng er at funksjonshemmedes deltagelse i arbeidslivet ville vært enklere dersom de vanlige løsningene fungerte for alle. Særløsninger, selv om de finnes og innvilges, kan være store barrierer.

Avtalen som skal sikre et mer inkluderende arbeidsliv har som delmål 2 å øke antall personer som ikke har et arbeidsforhold ut i arbeid. Speiselt er personer med nedsatt funksjonseven framhevet.

I sitt møte med Kommunal- og Regionaldepartmentet, hvor også Byggningsteknisk Etat og Husbanken deltok, understreket Eilin Reinaas at arbeidsplassene må være tilgjengelige for alle og helst universelt utformede. Dette er svært viktig for at arbeidsgivere ikke skal kvie seg for å ansette funksjonshemmede. Ombygginger tar tid og er en ulempe selv om staten eventuelt skulle dekke kostnadene.

I tillegg må transportmulighetene til og fra arbeid må være pålitelige. Siden det er dårlig kollektivtransport i distriktene, bør ordninger som arbeidsreiser og TT-reiser fungere. Har du egen bil, forutsetter det gode parkeringsmuligheter på arbeidsplassen.

Utdanning må være mulig å oppnå for alle. Mange unge får «lekeskole» og blir snytt for tilpasset undervisning. Høyere utdanning er vanskelig å ta på grunn av utilgjengelige bygninger og dårlige økonomiske støtteordninger.

Det må jobbes med holdningsendring hos arbeidsgivere. De ser ofte begrensningene og problemene og tør ikke å spørre om opplagte og relevante ting som lese- og skriveferdigheter og hjelpemiddel- og assistansebehov.

NAVs rolle som møteplass for de som etterspør og tilbyr arbeidskraft, fungerer ikke som den skal. Statistisk sentralbyrås tall viser nå at det er 92 000 funksjonshemmede som oppgir at de ønsker å komme seg ut i arbeid. 

Her er hele Eilins presentasjon.

Les mer om selve avtalen på LOs sider.

ARKIV
SISTE INNLEGG