Søk

Rehabuka 2011

Dialogkonferansen ”Fra barn til voksen – samarbeid styrker deltakelse sosialt og i samfunnet” markerer åpningen av ReHabiliteringsuka 2011. Hanne Fjerdingby Olsen, leder Handikappede Barns Forening representerer SAFO med innlegget «Fra lek til læring – fra førskole til barneskole»

ReHabiliteringsuka 2011 går av stabelen 24.-28.oktober. Tema for årets uke er tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling med særlig fokus på sårbare overganger gjennom livsløpet fra barn til voksen.

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom flere direktorater, brukerorganisasjoner og representanter for fylkesmennene og regionale koordinerende enheter for
habilitering og rehabilitering.

Program

Les mer om ReHabuka 2011 på Helsedirektoratets nettsider

ARKIV
SISTE INNLEGG