Søk

Brukermedvirkning i SAFO Øst

SAFO Øst eller organisasjonene i SAFO Øst blir ofte kontaktet når det er ønske om brukerrepresentanter i kommunene, i fylkene eller regionale fora.

SAFO Øst foreslår og oppnevner representanter til flere instanser. Vi har blant annet representanter i NAV, spesialisthelsetjenesten, i kommunale og fylkeskommunale råd.

Ta kontakt med leder eller koordinator i regionen for mer informasjon.