Søk

Brukermedvirkning i Trøndelag

SAFO Trøndelag eller organisasjonene i SAFO Trøndelag blir ofte kontaktet når det er ønske om brukerrepresentanter i kommunene, i fylkene eller regionale fora.

SAFO Trøndelag foreslår og oppnevner representanter til flere instanser. Vi har blant annet representanter i NAV, spesialisthelsetjenesten, i kommunale og fylkeskommunale råd.

Ta kontakt med leder eller koordinator i regionen for mer informasjon.

Boligspørsmål i kommunale råd for funksjonshemmede