Søk

Brukermedvirkning SAFO Innlandet

SAFO Innlandet eller organisasjonene i SAFO innlandet blir ofte kontaktet når det er ønske om brukerrepresentanter i kommunene, i fylkene eller regionale fora.

SAFO Innlandet foreslår og oppnevner representanter til flere instanser. Vi har blant annet representanter i NAV, spesialisthelsetjenesten, i kommunale og fylkeskommunale råd.

Ta kontakt med leder eller koordinator i regionen for mer informasjon.