Prosjektrapport fra Familienettet

Prosjektrapport fra Familienettet

Familienettet.no er et nettsted for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. NK LMS ser fram til at familier med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få et utvidet nettbasert tilbud i framtida.

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Universitetsykehuset Oslo HF, har ledet utviklingsprosjektet Familienettet.no (2005 – 2009). Nå foreligger prosjektrapporten som omhandler gjennomføringen av utviklingsprosjektet Familienettet.no fra begynnelse til slutt. 

Her kan du lese rapporten fra Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.