Politikk eller screening av gravide

Vår politiske ledelse har en oppdragende funksjon. Vårt demokrati har gitt de nasjonale politikerne mandat til å styre samfunnet mot en enda bedre fremtid. Lite tyder på at de vil ta den utfordringen når det er snakk om holdninger til mennesker med Down syndrom.
ARKIV
SISTE INNLEGG