Ny jobbstrategi fra Arbeidsdepartementet

Regjeringens mål med den nye strategien er å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Kun 43 % av mennesker med funksjonsnedsettelse er i arbeid, 78000 mennesker med funksjonsnedsettelse sier at de ønsker å jobbe, 22000 av dem er under 30 år og strategien er er spesielt rettet mot disse.

SAFO har vært med på forarbeidet til strategien og mener at det er veldig bra at den nå er på plass, og at den inneholder en god del konkrete tiltak der penger følger med, for eksempel satsning på ordningen med funksjonsassistanse. Men det mangler satsning på universell utforming av arbeidsplasser.

Les mer om arbeidsledighet blandt mennesker med funksjonsnedsettelser på statistisk sentralbyrå sin hjemmeside.

ARKIV
SISTE INNLEGG