Ny jobbstrategi fra Arbeidsdepartementet

Ny jobbstrategi fra Arbeidsdepartementet

SAFO har vært med på forarbeidet til strategien og mener at det er veldig bra at den nå er på plass, og at den inneholder en god del konkrete tiltak der penger følger med, for eksempel satsning på ordningen med funksjonsassistanse. Men det mangler satsning på universell utforming av arbeidsplasser.

Les mer om arbeidsledighet blandt mennesker med funksjonsnedsettelser på statistisk sentralbyrå sin hjemmeside.