Søk

Norsk plankompetanse inviterer til regionale konferanser om universell utforming.

Universell utforming – krav og utfordringer. Norsk Plankompetanse AS har som mål å arrangere fagkonferanser med høy aktualitet for alle med interesse for ulike planfaglige temaer.
ARKIV
SISTE INNLEGG