Norge ble hørt i Geneve

FN-logo

Norge ble hørt i Geneve

25. og 26.mars var norske myndigheter i Geneve og svarte på spørsmål fra FN om hvordan funksjonshemmedes rettigheter blir realisert i Norge. Norge møtte en godt forberedt og tydelig komite for FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Du kan se opptak fra høringen på denne lenken. 

CRPD-komiteen vil tidlig i april komme med anbefalinger til Norge om hva myndighetene må gjøre for å oppfylle funksjonshemmedes menneskerettigheter.