Søk

MITT LIV konferansen

Rettighetsfesting av BPA – Nå eller aldri. Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og ULOBA inviterer til Mitt Liv konferansen den 27. september på Oslo Plaza. Konferansen markerer åpningen på den nasjonale Mitt Liv kampanjen for rettighetsfesting av BPA.
ARKIV
SISTE INNLEGG