Mennesker med utviklingshemning får igjen delta i Paralympics

Mennesker med utviklingshemning får igjen delta i Paralympics