Like rettigheter – Like muligheter. Om Funksjonshemmedes rett til å lære

Like rettigheter – Like muligheter. Om Funksjonshemmedes rett til å lære

I noen land kan det å ha en funksjonshemming mer enn doble barns risiko for ikke å få gå på skolen. I land i det sørlige Afrika kan dette gjelde så mange som 90 % av alle funksjonshemmede barn. Det er en utbredt oppfatning at utdanning og skole er bortkastet på barn med funksjonshemning, og mange får aldri begynne på skolen. Dårlig tilrettelegging fører også til at mange dropper ut av skolen. Kunnskap og inkludering i skolesystemet er en viktig vei ut av fattigdommen og inn i samfunnet.

Konferansen arrangeres i forbindelse med Global Action Week 4.-9. mai – en årlig kampanje i regi av den verdensomspennende bevegelsen Global Campaign for Education.

Politikere og fagfolk fra hele verden vil holde innlegg på konferansen. Tidligere Oslo-ordfører og rådgiver for FNs spesialrapportør, Ann-Marit Sæbønes, er ordstyrer.

Invitasjon i pdf

Påmelding her