Søk

LDO slår fast at skoler som ikke tilrettelegger for funksjonshemmede er diskriminerende.

For første gang har Likestillings- og diskrimineringsombudet slått fast at skoler som ikke er universelt utformet, og som stenger elever ute ved ikke å tilrettelegge for rullestol, bryter loven.

Aronsløkka skole i Drammen har et skolebygg som er utilgjengelig for elever med bevegelseshemning. Norges Handikapforbund anmeldte i fjor Aronsløkka skole i Drammen til LDO for diskriminering av elever med funksjonshemning. Drammen kommune som er skoleeier beklager at skolen bryter loven og sier at de trenger tid for å gjøre bygningen universellt utformet.

Les mer om saken på NHF sine sider

ARKIV
SISTE INNLEGG