Jens Petter Gitlesen fikk SOR-prisen

Jens Petter Gitlesen fikk SOR-prisen