Søk

Inkluderende skole – mer enn festtaler.

Sandra Vanessa Borhaug er prosjektleder for prosjektet Inkluderende skole – mer enn festtaler.

I prosjektet ønsker SAFO å bidra til mer inkludering for elever med funksjonsnedsettelse i videregående skole. Det skal lages tre filmsnutter om temaet, samt at det skal gjennomføres en konferanse om temaet tidlig høst 2022.

ARKIV
SISTE INNLEGG