Høringsuttalelse SAFO – Helsepersonellkommisjonen – NOU 2023:4 – “Tid for handling”

Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Høringsuttalelse SAFO – Helsepersonellkommisjonen – NOU 2023:4 – “Tid for handling”

SAFO har oversendt sin høringsuttalelse om utredningen til helsepersonellkommisjonens utredning – Tid for handling.

Kommisjonen har ikke på noen måte tatt hensyn til funksjonshemmedes menneskerettigheter i sine gjennomganger og vurderinger av fremtidens helsepersonell-utfordringer.

Dette er ikke bare i strid med funksjonshemmedes menneskerettigheter, men også på tvers av utredningsinstruksen.

SAFO påpeker tre områder hvor kommisjonens vurderinger og manglende vurderinger er i strid med menneskerettighetene. Vi viser til at kommisjonens forslag om å bosette personer med omfattende tjenestebehov samlet, i «nye institusjoner», er på tvers av artikkel 19 i funksjonshemmedes menneskerettigheter. Vi kritiserer også kommisjonen for å ikke problematisere bruken av tvang ovenfor utviklingshemmede, samt at kommisjonen heller ikke berører de utfordringene som personer med kognitive utfordringer møter i psykiatrien. Les SAFO sin høringsuttalelse her. Høringsuttalelse SAFO – NOU 2023 nr. 14 – Tid for handling – Helsepersonellkommisjonen-5