Søk

Formidlingskonferansen 2008

Kvalifiseringsprogrammet er hovedtema når direktoratet inviterer til Formidlings- konferansen 2008. Hvordan få til gode program? Hva innebærer helhetlig oppfølging? Arbeidsgivere – hva med dem?

NAV logo

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer til Formidlingskonferansene, som denne gang arrangeres i Trondheim 10.-11. november, i Bergen 17.-18. november, i Oslo/Gardermoen 24.-25. november og i Tromsø 1.-2. desember. Fokus for årets konferanser er Kvalifiseringsprogrammet og nye arbeidsmåter.

Påmelding på Faglig forum for felse- og sosialtjenesten.

ARKIV
SISTE INNLEGG