Søk

FN konvensjonen ratifiseres

Mandag 3. juni ratifiserte Norge FNs konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen innebærer blant annet en plikt for Norge til å bekjempe diskriminering og arbeide for et mer tilgjengelig samfunn.

Markeringen vil besto av innlegg fra politisk ledelse i både BLD og UD, samt en paneldebatt om rettigheter, forventninger, klageadgang, overvåking og rapportering. Forbundsleder i NFU, Jens Petter Gitlesen stiller til paneldabatt.

Les mer om ratifiseringen av FN konvensjonen her.

ARKIV
SISTE INNLEGG