FN konvensjonen ratifiseres

FN konvensjonen ratifiseres

Markeringen vil besto av innlegg fra politisk ledelse i både BLD og UD, samt en paneldebatt om rettigheter, forventninger, klageadgang, overvåking og rapportering. Forbundsleder i NFU, Jens Petter Gitlesen stiller til paneldabatt.

Les mer om ratifiseringen av FN konvensjonen her.