Fiktiv rettssak 8.november

Fiktiv rettssak 8.november

Mange personer med utviklingshemming under vergemål opplever å bli fratatt sin samtykkekompetanse. Denne problematikken ønsker NFU å belyse ved å arrangere en fiktiv rettssak.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede arbeider for å forandre den urett som mange utviklingshemmede er utsatt for når de blir fratatt samtykkekompetanse. Nå inviterer NFU til fagkonferanse, der de arrangerer en fiktiv rettssak om vergemål.

Konferansen er gratis.

 Les mer om konferansen og meld deg på her.