Få kompetansen og ressursene på spesialundervisning ut til eleven i bostedskolen.

I forbindelse med byrådsak om spesialundervisning i grunnskolen i Oslo kommune deltok SAFO Oslo i et høringsmøte med kultur- og utdanningskomiteens arbeidsgruppe på saken. SAFO Oslos viktigste budskap er at bystyret bør bidra til å sikre en inkluderende nærskole i fellesklassen.

Kultur- og utdanningskomiteen har satt ned en egen arbeidsgruppe i forbindelse med byrådsaken om speisalundervisning. Arbeidsdgruppen ledes av Høyres Ola Kvisgaard. SAFO Oslo deltok på arbeidsgruppens første høringsmøte. 

I bystyresaken understrekes det at målet må være at elevene skal få et likeverdig godt opplæringstilbud om de går på bostedskole, spesialskole eller byomfattende spesialgruppe. SAFO mener at permanente spesialskoler og -grupper er i direkte strid med opplæringsloven, samtidig som vi vet at de er et direkte hinder for å god inkluderende praksis på bostedskoler.

SAFO Oslos andre poeng på høringsmøtet var at elver har en rett til å gå i klasse med jevnaldrende nabounger – ikke i egne grupper. Dette er ikke nevnt i saken.

Skal Oslo kommune lykkes med å styrke opplæringen i bostedskolen og skape et godt inkluderende arbeidsmiljø i klassene for elever med særskilte behov er det nødvendig å kanalisere ressursene og kompetansen i de gjeldende spesialskolene og byomfattende spesialgruppene ut til bostedskolene. Kompetansen bør ut dit eleven er – eleven skal ikke være nødt til å flytte seg til kompetansen.  Med tid bør disse permanente segregrende tilbudene avvikles.

Her er SAFOs innlegg på møtet.

Her finner du byrådsaken om spesialundervisning.

 

ARKIV
SISTE INNLEGG