Elendig rettstilstand på skolefeltet

Elendig rettstilstand på skolefeltet