Elendig rettstilstand på skolefeltet

Det fjerde nasjonale tilsynet med opplæringsfeltet bekrefter at rettsforholdene på opplæringsfeltet fortsatt er elendige. Ulovlige forhold ble avdekket i 67% av tilsynene. Skoleeierne fikk frist til 1. august med å rette opp de påviste avvikene. Den 21. september hadde bare 40% av skoleeierne rapportert oppretting av de ulovlige forholdene.
ARKIV
SISTE INNLEGG