Drømmen om Tangerudbakken

Øyvind Woie setter fokus på de over 20.000 personene med utviklingshemning som ikke bor i Tangerudbakken. Til tross for enstemmige stortingsvedtak, samles stadig flere i store bofellesskap. Mange av de nye bofellesskapene er vesentlig større enn den gjennomsnittlige institusjonen under HVPU.
ARKIV
SISTE INNLEGG