De andre? Unge designere utfordrer begrepet universell utforming.

De andre? Unge designere utfordrer begrepet universell utforming.

Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo innen visuell kommunikasjon, interiørarkitektur og møbeldesign, vil i denne utstillingen utfordre begrepet universell utforming, bevisstgjøre betydningen av sanseopplevelser i omgivelsene og skape refleksjon rundt hvem som trenger universell utforming. Utstillingen er en visuell kommentar til universell utforming og gir ingen endelige svar, men stiller i stedet spørsmål om universell utforming faktisk gjelder oss alle.

Adresse: Regjeringsbyggets lobby R5, Akersgaten 59.