Søk

Dag Olavs kamp

NFU klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet da Stavanger kommune tok ifra Dag Olav Stensland en tomt. Grunnen var at han får kommunale tenester. LDO kom fram til at kommunen brøt loven. Kommunen snudde og Stensland fikk egen tomt. Han har nå flyttet inn i egen bolig. Les om saken på NFUs hjemmesider.
ARKIV
SISTE INNLEGG