Søk

Behov for samordning

Det er svært mye positivt i emning på nasjonalt politisk nivå. Hovedutfordringen nå er samordning. Hvis ikke, kan en risikere at de positive tiltakene og prosessene kan kveler hverandre. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for å koordinere politikken på feltet. Aldri før har behovet for å samordne politikken overfor mennesker med utviklingshemning vært større.
ARKIV
SISTE INNLEGG