Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? Revidert utgave

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Helsedirektoratet har utarbeidet et rettighetshefte for familier med funksjonshemmede barn og unge. Det er nå revidert, og en ny utgave er akkurat publisert på Helsedirektoratets hjemmeside.
ARKIV
SISTE INNLEGG