Alle menneske har same verdi!

Alle menneske har same verdi!