Aksjon åpent for alle!

Åpent for alle er en aksjon for enklere og mer brukervennlig emballasje som Norsk Revmatikerforbund står bak. Aksjonen starter 15. mars 2010 og varer til 12. oktober 2010.

Lanserer folkeaksjonen for enklere emballasje

Hver fjerde nordmann sier de har problemer med å åpne dagligdags emballasje. Dette er spesielt vanskelig for mange av de som har en revmatisk sykdom eller andre funksjonshemminger som medfører nedsatt håndstyrke. Det er også vanskelig for den økende gruppen eldre. Revmatikerforbundet vet at det er fullt mulig å lage emballasje som er brukervennlig, men samtidig tar hensyn til sikkerhet og miljø. Derfor starter de nå ”Åpent for alle – folkeaksjonen for enklere emballasje”.

Målgruppen for aksjonen er først og fremst emballasjeprodusenter, designere og innkjøpere – de som kan påvirke hvilken emballasje som lages og kjøpes inn. Myndighetene er også en målgruppe, da vanskelig emballasje oppleves som diskrimenerende for mange.

– Det skal ikke være slik at revmatikere må vente besøk før de kan åpne skinkepakka, sier generalsekretær i Revmatikerforbundet Jack Skrolsvik. – Når vi vet at det er 300 000 mennesker med en revmatisk diagnose i Norge og at det vil være 50 % flere eldre over 60 år i 2030, er dette helt klart en problemstilling som berører mange, fortsetter Skrolsvik.

Man trenger heller ikke ha nedsatt håndstyrke for å oppleve dagligdags emballasje som et problem. Hvert år er det faktisk mange som skader seg når de forsøker å åpne for eksempel elektronikkemballasje. Miljøperspektivet er også sentralt i aksjonen, mindre emballasje er i de aller fleste tilfeller enklere emballasje.

Revmatikerforbundet vil ha med seg flest mulig på kampanjen, alle de som sliter med vanlig emballasje. Derfor inviterer de alle til å støtte opp om ”Åpent for alle – folkeaksjonen for enklere emballasje.” Gå til kampanjenettsiden www.apentforalle.no .Der kan du skrive under på oppropet, stemme på årets enkleste emballasje, bli tilhenger av vår facebookgruppe, se film og mye mer. Åpent for alle er støttet av Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Mange organisasjoner og bedrifter er også med på laget. 

ARKIV
SISTE INNLEGG