Søk

Å vokse opp som søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelse

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til rapportlansering med lussekatter på Luciadagen, torsdag 13. desember 2012 kl. 10 – 12

Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelse er en gruppe som har blitt viet lite oppmerksomhet både av forskere og tjenesteytere. Forskning på familier som har barn med funksjonsnedsettelse har frem til i dag først og fremst fokusert på det funksjonshemmede barnet selv og dets foreldre. Situasjonen til søsken har bare i liten grad blitt belyst.

Høsten 2011 ga Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) NTNU Samfunnsforskning AS i oppdrag å forske på søsknenes situasjon. Forskningsprosjektet er den første større norske studien som tar opp hvordan søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelse opplever sin oppvekst- og livssituasjon. Dette er gjort gjennom både bredde- og dybdeundersøkelser. På seminaret presenteres resultater og analyser. Disse er knyttet opp mot søsknenes selvbilde, relasjoner til andre, skole og utdanning, og verdier og holdninger.

ARKIV
SISTE INNLEGG