Søk

«Å leve og bo som andre» – eller?

«Ansatte og pårørende reflekterer lite over at størrelsen og utformingen på bolig kan ha betydning for hvordan det er å bo, snarere tvert imot sammenliknes bygget, sett utenfra, med en vanlig boligblokk. Forsøk på alminneliggjøring på denne måten kan hindre kritisk refleksjon og bevisstgjøring i forhold ved bygget som kan skape institusjonalisert praksis», skriver forskerne Anita Gjermestad, Laila Luteberget og Anne Katrine Folkman i en kronikk i Stavanger Aftenblad. Grunnlaget er en undersøkelse av et større bofellesskap i Sandnes kommune.
ARKIV
SISTE INNLEGG