Søk

SENTERPARTIET – Selvbestemmelse og inkludering

Senterpartiet tar med tidsfrister for tilgjengelighet og universell utforming i programutkastet. Målet er 2035 for universell utforming, og tilgjengelighet innen 2025. Partiet vil også «innføre en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD» og «sikre personer med funksjonsnedsettelser reell mulighet til å velge bosted og boform». Programutkastet sier også at Senterpartiet vil «tilby BPA-ordninger med god brukermedvirkning som bidrar til likeverd, selvbestemmelse og samfunnsdeltakelse». Partiet ønsker også å utvide ordningen med funksjonsassistanse til flere grupper av funksjonshemmede og for døve og hørselshemmede vil Senterpartiet sørge for at de «får tolketjenester når de trenger det, også utenfor kontortid og på offentlige fridager».

Utenom listen ovenfor fokuserer partiet styrking av TT-ordningen og at nasjonal TT-ordning skal utvides til en permanent ordning i alle fylker. Hjelpemiddelformidlingen er også i fokus. Partiet vil sikre tilgang til hjelpemidler inkludert en rett til «selvbestemmelse» ved valg av hjelpemidler. Ellers er friluftsliv, videregående opplæring, boligpolitikk, kvalitet i barnehagene tilrettelagte skoler og gode undervisningstilbud inkludert i partiprogrammet.

 

SAFO vurderer:

Medlemsorganisasjonene i SAFO og SAFO har arbeidet for å få konkrete tidsfrister for universell utforming i to ti-år. Det er et velkomment skritt på veien å få dette inn i partiprogrammer. Universell utforming i samfunnet er helt nødvendig for å sikre en inkluderende skole. Vi ønsker oss at alle grunnskoler gjøres universelt utformet innen 2030.

Universell utforming av boliger gir funksjonshemmede større valgfrihet knyttet til bosted og bolig.

Vergemålsloven og tendensene i enkelte kommuner til å overstyre blant annet mennesker med utviklingshemming sine ønsker og  valg av bolig og boform, har lenge vært kilde til kritikk. Det bryter med CRPD og mål om likestilling og likeverd. At Senterpartiet vil jobbe for en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD er positivt.

Partiets prioriteringer om å jobbe for tilgjengelige boliger, en «Brukerstyrt personlig assistanse – BPA» som sikrer nødvendig fleksibilitet og reell selvbestemmelse er sammen med retten til selv å velge boform, hvor man vil bo, og med hvem, er et godt tilskudd til et selvbestemt liv. I forlengelsen av mange gode og inkluderende tiltak, oppfordrer vi derfor Senterpartiet til å ta dette et skritt videre. I SAFO ønsker vi at Senterpartiet også inkluderer en målsetning om å arbeide for at funksjonshemmede-konvensjonen CRPD skal inkluderes i Menneskerettsloven. Programutkastet til Venstre og KrF viser at partiene er for å inkludere CRPD i Menneskerettsloven. Også Arbeiderpartiet sier nå at de vil stemme ja til å få CRPD inn i loven. Så lenge regjeringskameratene V og KrF holder hva programutkastene lover, vil vi med Senterpartiet med på laget, sikre flertall på Stortinget for å inkorporere funksjonshemmedekonvensjonen CRPD i Menneskerettsloven.

 Vil du lese mer fra Senterpartiets programutkast gå inn på denne linken:

Sp-program 2021-2025 – 2 utkast fra programkomiteen.pdf (senterpartiet.no)

Senterpartiet har planlagt å avholde sitt landsmøte i helgen 4. – 6. juni.