SAFO tok opp døvblindes situasjon

Tolketjenesten ble styrket med 8,3 mill kr i revidert nasjonalbudsjett. Det har blitt mye usikkerhet rundt retten til tolke- ledsagerhjelp for døvblinde etter at Arbeids- og velferdsdirektoratet endret rundskrivet om tjenesten i 2012. SAFO ber Finanskomiteen gi tydelige politiske føringer for å gjenopprette trygghet og forutsigbarhet.

Rundskriv om Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde ble endret av Arbeids- og velferdsdirektoratet sommeren 2012. Konsekvensen var at det ble vanskeligere for døvblinde å få tolke-ledsager til ulike gjøremål i dagliglivet. Rundskrivet er ikke endret, selv om det synes å være tverrpolitisk enighet om at innstrammingene ikke var ønskelige.

 

I Finanskomiteens høring ba SAFO komiteen sikre at styrkingen av tolketjenesten sikrer døvblindes rett til tolke- og ledsagertjeneste. Det forutsettes at innstrammingen som skjedde i 2012 endres, både i praksis og i rundskrivet for tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde.

  Geir Jensen, leder i FNDB og styremedlem i SAFO, og Arne Lein, leder i NHF og styreleder i SAFO, var i møtet på muntlig høring i Stortinget.

Les SAFOs notat til Finanskomiteen

Les mer om tolke-ledsagersaken

ARKIV
SISTE INNLEGG