Søk

Privat: Tips til bruk av kursmodulen

Her vises eksempler på blokker som er tildelt ulike klasser som utløser bestemte stiler.
Eksempler på ulike blokker
EKSEMPLER PÅ ULIKE BLOKKER

Eksempler på ulike blokker

For å tildele en stil må man velge Avansert under innstillinger for Blokk på høyre side av hver blokk eller blokkgruppe.
I inputboksen for ekstra CSS-klasser skriver man inn ønsket klasse. Klassen vil da utløse forhåndsdefinerte stiler/design:

Eksempler på ulike klasser

Dette er en standard infobox.
Klasse: kursbox

Dette er en infoboks angitt som prioritet 1.
Klasse: kursbox info-p1

Dette er en infoboks angitt som prioritet 2.
Klasse: kursbox info-p2

Dette er en infoboks for historier.
Klasse: kursbox story

Dette er en infoboks for videoer.
Utseendet er uendret, men det er lagt inn funksjonalitet som gjør videoene responsive - altså at de bruker hele bredden og passer til mobil, nettbrett og vanlig desktop.

Klasse: kursbox video

Legge inn videoer