Søk

Arrangementdetaljer


     

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner – SAFO og Pensjonistforbundet arrangerer mandag, den 15. april en felles konferanse med fokus på aldersvennlig samfunn og universell utforming i kommunal planlegging.

Konferansen vil særlig fokusere på bovennlige miljø og behovet for universelt utformede boliger og omgivelser. Universell utforming av våre grunnskoler, vil også være et hovedtema.

Vår konferanse vil ha folkevalgte og ansatte i kommunene som hovedmålgruppe, i tillegg til at vi også inviterer personer i vår medlemsmasse til å delta.

 

Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet
Foto: Pensjonistforbundet
Tom Tvedt
Foto: NFU

Velkommen til konferanse om et universelt utformet og aldersvennlig samfunn v/ Jan Davidsen, leder i pensjonistforbundet og Tom Tvedt, Leder i SAFO

 

Nancy Charlotte Porsanger
Foto: Trond A. Isaksen

Universelt utformet og Aldersvennlig Norge innen 2030 v/ Nancy Charlotte Porsanger Anti – statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

 

Eivind Frilseth
Foto: Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet/Huseiernes undersøkelse om Eldres boligbehov v/ Eivind Frilseth Avdelingsleder for fag og politikk hos Pensjonistforbundet.

Hans Christian Sandlie
Foto: Oslo Met

Forskning om boliger for en aldrende befolkning v/ Hans Christian Sandlie. Forskningsleder ved NOVA, Seksjon for aldersforskning og boligstudier.

Jan Tøssebro samforsk
Jan Tøssebro samforsk

Presentasjon av undersøkelse om utviklingshemmedes bosituasjon, v/ Tøssebro og Wendelborg.

Hodan-Adan-Seniorradgiver-hos-Husbanken
Foto: Husbanken

Finansieringsmuligheter for uu/aldersvennlige boliger Sammenheng og hovedgrep i eldreboligprogrammet, v/ Hodan Adan, Seniorrådgiver hos Husbanken, prosjektleder for Eldreboligprogrammet.

 

Per Torgersen
Per Torgersen

Kommunale planer som verktøy for universell utforming, aldersvennlig samfunn, inkluderende boligpolitikk, v/ Per Torgersen spesialrådgiver/prosjektleder universell utforming fra Byrådsavdeling for helse, Oslo kommune.

 

Thomas Nesheim
Thomas Nesheim

Temaplan universell utforming i Stavanger kommune v/ Thomas Nesheim og Stian Fantoft Alvestad

Stian Fantoft Alvestad
Stian Fantoft Alvestad

Rådgiver i Stavanger kommune med hovedansvar for kommunens arbeid innen universell utforming og aldersvennlig samfunn siden mai 2023. Har tidligere arbeidet med lokalt folkehelsearbeid i bydel Grorud i Oslo og som politisk rådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Master i folkehelsevitenskap fra NMBU.

Åse smiler. Det er blå himmel og hun har et oransje hårbånd.
Foto: Privat

Prosjekt UU2025 i Statsbygg,- eksempler, plan og status v/ Åse Benedikte Danbolt, sjefarkitekt Avdeling for bærekraft og spesialfag, Statsbygg.

Elise Waagen
Bilde: Stortinget

Inkluderende skolebygg – «Veikart universelt utformet nærskole 2030» – Skolebyggene skal være tilgjengelige og brukenes for alle – elever, lærere og andre ansatte -publikum, foreldre og besteforeldre. Øremerking og tidsfrister – hvor står politikerne? v/ Elise Waagen, stortingspolitiker AP – Utdannings- og forskningskomiteen.

Per Torgersen
Per Torgersen
Christian Hellevang
Christian Hellevang. Foto: KS
Thomas Nesheim
Thomas Nesheim

Kommuners erfaringer med arbeid for UU/aldersvennlig samfunn. Per Torgersen, spesialrådgiver/prosjektleder universell utforming. Byrådsavdeling for helse, Oslo kommune, Christer Hellevang KS, og Thomas Nesheim fra Stavanger kommune

Kristian Lian
Kristian Lian

Kristian Lian fra NHF leder samtalen

Tove Elise Madland, Arbeiderpartiet, Rogaland
Foto: Stortinget
Foto: Stortinget
Bård Hoksrud
Foto: Stortinget

Samtale mellom representanter fra AP, Høyre og FrP. Tove Elise Madland fra AP, Anne Kristine Linnestad fra Høyre og Bård Hoksrud fra FRP fra stiller.

Tove Linne Brandvik
Foto: Eirik Lundby Jubafilm

Tove Linnea Brandvik forbundsleder i NHF leder samtalen

 

Det blir også musikalske innslag av Mia Larsen Sveberg og Thomas Tvedt.

Mia Larsen Sveberg

Mia Sveberg Larsen er mastergradsstudent, låtskriver og artist, leder av Norges Handikapforbunds Ungdom, styremedlem i Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO, medlem i Idrettsstyret i Norges idrettsforbund og nyslått verdensmester i paracurling. Mia kjemper for likestilling for funksjonshemmede og mener at den viktigste kampen i dag er å sikre like rettigheter for funksjonshemmede.

Thomas Tvedt er en artist og sanger, født i 1992. Han er oppvokst i Randaberg kommune i Rogaland, og flyttet til Oslo i 2012 for å studere. Thomas er utdannet ved Norges Musikkhøgskole, med en bachelor i sang og musikkpedagogikk, og master i musikkterapi. Thomas fikk 2. plass i «The Voice 2023»