Thon Hotel Opera

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner – SAFO og Pensjonistforbundet arrangerer mandag, den 15. april en felles konferanse med fokus på aldersvennlig samfunn og universell utforming i kommunal planlegging.
Konferansen vil særlig fokusere på bovennlige miljø og behovet for universelt utformede boliger og omgivelser. Universell utforming av våre grunnskoler, vil også være et hovedtema.
Vår konferanse vil ha folkevalgte og ansatte i kommunene som hovedmålgruppe, i tillegg til at vi også inviterer personer i vår medlemsmasse til å delta.