SAFO Innlandet eller organisasjonene i SAFO innlandet blir ofte kontaktet når det er ønske om brukerrepresentanter i kommunene, i fylkene eller regionale fora.

SAFO Innlandet foreslår og oppnevner representanter til flere instanser. Vi har blant annet representanter i NAV, spesialisthelsetjenesten, i kommunale og fylkeskommunale råd.

Ta kontakt med leder eller koordinator i regionen for mer informasjon.

DETTE ER EKSEMPEL PÅ TEKST. HER KAN REGIONEN LEGGE INN DET REGIONEN ØNSKER SKAL VÆRE INFORMASJONEN – OG LENKER. DET ER IKKE I UTGANGSPUNKTET LOV Å LEGGE INN LISTE OVER REPRESENTANTER, UTEN AT DETTE ER GODKJENT AV HVER ENKELT. MEN DET GÅR AN Å LEGGE LENKER TIL KOMMUNENES SIDE OM KOMMUNALE RÅD. SLIKT KAN KANSKJE LISTES OPP PÅ SLUTTEN AV EN SIDE. SLIK GÅR OGSÅ OPPDATERINGENE AV SEG SELV NÅR KOMMUNENE ELLER TJENESTEYTER OPPDATERER SELV. LAG SIDEN SAMMEN MED PIA ELLER VIGDIS.

 

Nyttige lenker

  • Fylkeskommunale råd regionen
  • Kommunale råd i regionen
  • NAV i regionen
  • Helseforetak i regionen