SAFO TVBs høstkonferanse 2021

SAFO TVB hadde høstkonferanse 8. og 9. oktober i Drammen.

Temaområder: SAFOs prosjekt om inkluderende skole, bolig, BPA og universell utforming på fredag og mer intern jobbing med brukermedvirkning som verktøy/metode på lørdag.

Program SAFO TVBs høstkonferanse 2021