Søk

For at prinsippet om lik rett til samfunnsdeltakelse skal bli virkelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er det nødvendig å jobbe med de politiske rammene og med innholdet i politikken på ulike livsområder.

I Norge har vi lover som skal sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne tilgangen lik rett til utdanning, sikre levekår, innpass i arbeidsmarked, osv. Vi opplever at myndighetene verbalt ønsker å legge til rette for økt inkludering. De viser ikke like stor vilje til å sørge for de nødvendige tiltakene for at inkludering skal skje i praksis.

SAFO må følge opp samfunnsutviklingen og være vaktbikkje for gjeldende ordninger og lover, samt sikre at gjeldene lover blir utbedret.

På disse sidene vil du finne SAFOs standpunkt på ulike områder, informasjon om temaene og aktuelle lenker.